Dự đoán XSKT miền bắc - Thống kê XSKT miền nam - Dự đoán XSKT miền Trung

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần 09/06/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
76
14
49
G.7
522
140
401
G.6
0893
8814
8823
9895
8636
2667
7539
9787
6559
G.5
0865
4848
8773
G.4
16275
72613
31392
21036
01217
69846
82479
31213
06922
66779
16407
86509
66550
40049
26071
54612
34493
55194
84484
41145
26689
G.3
77238
69887
40615
07489
86198
56308
G.2
48624
17892
16674
G.1
93779
58646
20050
ĐB
110288
869227
987763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07, 09 01, 08
1 13, 14, 17 13, 14, 15 12
2 22, 23, 24 22, 27
3 36, 38 36 39
4 46 40, 46, 48, 49 45, 49
5 50 50, 59
6 65 67 63
7 75, 76, 79(2) 79 71, 73, 74
8 87, 88 89 84, 87, 89
9 92, 93 92, 95 93, 94, 98

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Tuần Rồi 02/06/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
19
94
90
G.7
995
564
028
G.6
8015
4167
9889
1859
8964
1480
1610
1074
2662
G.5
3246
0722
9465
G.4
91786
80446
22701
85747
25205
68677
82728
38976
42487
03927
30580
56417
59489
54100
16546
41265
28680
86224
57387
35129
48426
G.3
00305
78449
72815
84842
87307
68955
G.2
07063
89624
85610
G.1
62412
96831
99541
ĐB
221983
360184
474651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 05(2) 00 07
1 12, 15, 19 15, 17 10(2)
2 28 22, 24, 27 24, 26, 28, 29
3 31
4 46(2), 47, 49 42 41, 46
5 59 51, 55
6 63, 67 64(2) 62, 65(2)
7 77 76 74
8 83, 86, 89 80(2), 84, 87, 89 80, 87
9 95 94 90

Kết Quả XSMN CN 26/05/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
60
40
02
G.7
099
182
999
G.6
5210
0326
9926
6992
5247
1054
0041
1079
4884
G.5
0251
9931
0392
G.4
48891
00029
58356
14839
39498
92807
47798
54724
45171
62527
87990
78731
82068
27759
31940
62179
79075
65909
48526
06856
59227
G.3
86153
54969
80068
62003
28177
32581
G.2
00401
81495
29930
G.1
30738
93922
65365
ĐB
295126
737647
294846
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 07 03 02, 09
1 10
2 26(3), 29 22, 24, 27 26, 27
3 38, 39 31(2) 30
4 40, 47(2) 40, 41, 46
5 51, 53, 56 54, 59 56
6 60, 69 68(2) 65
7 71 75, 77, 79(2)
8 82 81, 84
9 91, 98(2), 99 90, 92, 95 92, 99

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 19/05/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
65
46
30
G.7
369
766
870
G.6
1669
3686
8992
5735
2682
4445
4800
8581
4675
G.5
4983
1759
6613
G.4
51513
43470
90320
91484
45179
25072
70978
02379
02677
05147
10493
90231
09814
77099
69737
34840
05977
49809
71819
49963
81092
G.3
89326
53009
50037
51979
19097
22620
G.2
64357
10671
52264
G.1
62959
41803
01582
ĐB
168593
219024
589920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 03 00, 09
1 13 14 13, 19
2 20, 26 24 20(2)
3 31, 35, 37 30, 37
4 45, 46, 47 40
5 57, 59 59
6 65, 69(2) 66 63, 64
7 70, 72, 78, 79 71, 77, 79(2) 70, 75, 77
8 83, 84, 86 82 81, 82
9 92, 93 93, 99 92, 97

Kết Quả XSMN Chủ Nhật 12/05/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
00
36
95
G.7
474
804
901
G.6
2647
0797
6157
2550
2129
5133
4400
7284
1929
G.5
9910
0386
5223
G.4
42331
22590
83392
16721
96059
43505
29135
62042
25995
23479
14917
07907
80693
92269
22228
16211
04594
34530
08717
47073
23945
G.3
14167
98771
56329
84171
49583
58467
G.2
79958
17364
54817
G.1
05143
10012
70574
ĐB
539211
741575
009572
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 05 04, 07 00, 01
1 10, 11 12, 17 11, 17(2)
2 21 29(2) 23, 28, 29
3 31, 35 33, 36 30
4 43, 47 42 45
5 57, 58, 59 50
6 67 64, 69 67
7 71, 74 71, 75, 79 72, 73, 74
8 86 83, 84
9 90, 92, 97 93, 95 94, 95

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 05/05/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
89
73
81
G.7
471
462
071
G.6
1802
4531
0005
8656
3229
1842
7791
6716
0619
G.5
7204
0019
0729
G.4
74832
81460
06157
28318
40853
70073
55020
70600
85920
22099
21850
97309
65872
69173
03690
36668
24818
29385
97498
74126
45674
G.3
31106
89749
62470
76671
96906
82717
G.2
82609
78343
42881
G.1
77596
44710
59969
ĐB
442385
879830
464482
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 04, 05, 06, 09 00, 09 06
1 18 10, 19 16, 17, 18, 19
2 20 20, 29 26, 29
3 31, 32 30
4 49 42, 43
5 53, 57 50, 56
6 60 62 68, 69
7 71, 73 70, 71, 72, 73(2) 71, 74
8 85, 89 81(2), 82, 85
9 96 99 90, 91, 98

KQXSMN Chủ Nhật 28/04/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
87
43
45
G.7
209
517
385
G.6
2263
0668
1190
1011
5697
3104
9419
3968
7767
G.5
3277
9325
3804
G.4
25147
71552
64407
16629
99475
66471
64276
70126
13547
07352
12819
90636
61854
37710
47234
88428
23559
28890
83511
84330
75588
G.3
42849
89850
95887
10040
53523
71430
G.2
32202
62901
19365
G.1
69453
36902
33160
ĐB
659746
508953
602561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 07, 09 01, 02, 04 04
1 10, 11, 17, 19 11, 19
2 29 25, 26 23, 28
3 36 30(2), 34
4 46, 47, 49 40, 43, 47 45
5 50, 52, 53 52, 53, 54 59
6 63, 68 60, 61, 65, 67, 68
7 71, 75, 76, 77
8 87 87 85, 88
9 90 97 90

KQSXMN Chủ Nhật 21/04/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
93
28
55
G.7
535
908
479
G.6
1415
8741
3811
6180
1157
5769
2453
4322
1306
G.5
0989
1680
2498
G.4
37497
45392
93158
47943
56844
06824
03766
69888
20746
26456
32021
44557
05469
07799
54298
13270
90278
98628
96553
75497
73180
G.3
55419
18016
89179
32057
05091
80815
G.2
73297
44914
29338
G.1
24201
72335
72773
ĐB
943309
975735
371556
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 09 08 06
1 11, 15, 16, 19 14 15
2 24 21, 28 22, 28
3 35 35(2) 38
4 41, 43, 44 46
5 58 56, 57(3) 53(2), 55, 56
6 66 69(2)
7 79 70, 73, 78, 79
8 89 80(2), 88 80
9 92, 93, 97(2) 99 91, 97, 98(2)

Kết Quả SXMN CN 14/04/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
78
91
69
G.7
365
025
430
G.6
6259
7467
5687
4282
6649
5678
8257
9803
2443
G.5
4570
9990
4284
G.4
88555
83095
09403
98261
40365
15728
93203
70332
18409
17256
13122
05902
28010
31895
38574
44245
48870
87723
71693
58307
59692
G.3
45347
53531
65687
83161
66042
54083
G.2
85963
40737
31036
G.1
09435
60590
97301
ĐB
952073
655444
402478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03(2) 02, 09 01, 03, 07
1 10
2 28 22, 25 23
3 31, 35 32, 37 30, 36
4 47 44, 49 42, 43, 45
5 55, 59 56 57
6 61, 63, 65(2), 67 61 69
7 70, 73, 78 78 70, 74, 78
8 87 82, 87 83, 84
9 95 90(2), 91, 95 92, 93

Kết Quả SXMN Chủ Nhật 07/04/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8
51
22
20
G.7
515
160
240
G.6
2827
0794
0144
1423
8788
7110
3617
4062
1303
G.5
7621
0773
2573
G.4
89161
82913
47374
83111
44453
80566
64527
18749
90814
13837
09653
90102
75729
08552
76443
71727
48113
31320
94754
91950
37220
G.3
33483
12115
34922
37415
17890
89761
G.2
33875
99604
00643
G.1
40026
09521
04717
ĐB
388389
097473
535569
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 04 03
1 11, 13, 15(2) 10, 14, 15 13, 17(2)
2 21, 26, 27(2) 21, 22(2), 23, 29 20(3), 27
3 37
4 44 49 40, 43(2)
5 51, 53 52, 53 50, 54
6 61, 66 60 61, 62, 69
7 74, 75 73(2) 73
8 83, 89 88
9 94 90

XSMN Chủ Nhật, Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần, SXMN Chu Nhat, XSKTMN Chu Nhat được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam chu nhat, xs mn cn được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại XSKT, cùng đón xem ngay!

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần - XSKTMN là gì?

- Xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào chiều chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN chủ nhật mở thưởng bởi đài Xổ số Kiên Giang ký hiệu XSKG, đài Xổ số Tiền Giang ký hiệu mã XSTG và nhà đài Xổ số Đà Lạt ký hiệu XSDL.

- Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật chính xác 100% tại ket qua xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật qua các từ khóa: xsmn chu nhat hang tuan minh ngoc, sxmn chu nhat, XSKTmn chu nhat, xsmnchu nhat, xsmn cn, XSKT chu nhat, xschu nhat ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XS MN. Ngày tiếp theo các bạn coi tại Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Chủ Nhật hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần