Dự đoán XSKT miền bắc - Thống kê XSKT miền nam - Dự đoán XSKT miền Trung

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 27/11/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
71
48
03
G.7
189
096
428
G.6
1717
1871
9942
6488
7565
9470
8408
3553
2979
G.5
4885
5202
5685
G.4
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329
63492
19945
49881
26634
31045
79384
48458
G.3
67766
48534
09668
58849
99908
44985
G.2
95278
80122
75529
G.1
87569
10467
68583
ĐB
674312
239358
629790
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 07 01, 02 03, 08(2)
1 12, 17 10, 19
2 22, 29 28, 29
3 31, 34, 37 37 34
4 42 41, 48, 49 45(2)
5 58 53, 58
6 66, 69 65, 67, 68
7 71(2), 77, 78 70 79
8 85, 89 88 81, 83, 84, 85(2)
9 91, 93, 95 96, 99 90, 92

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 20/11/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
75
27
51
G.7
590
423
177
G.6
8850
1393
1807
0473
7396
0809
4361
1354
2596
G.5
0635
3159
5241
G.4
02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665
25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165
03645
73815
72957
19474
74165
07013
17350
G.3
50046
63816
03247
17028
87801
27021
G.2
50877
55093
75298
G.1
73148
85030
78577
ĐB
346003
463710
168350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 07 09 01
1 16 10, 19 13, 15
2 28 23, 25, 27, 28, 29 21
3 31, 35, 36 30
4 45, 46, 48 47 41, 45
5 50, 52 59 50(2), 51, 54, 57
6 65 65 61, 65
7 75, 77 73, 78 74, 77(2)
8 87 82
9 90, 93 93, 96, 97 96, 98

Kết Quả XSMN T2 13/11/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
27
72
98
G.7
248
041
148
G.6
2527
6404
5286
7337
5494
3001
1155
3152
9782
G.5
2037
6425
0427
G.4
71196
35839
34195
40855
55196
27379
53939
83465
20169
11356
77649
71555
45515
51775
74667
49083
52439
69891
27682
73722
69902
G.3
84392
57111
63388
73254
75159
77649
G.2
29597
40295
04330
G.1
63174
36093
35055
ĐB
815945
494745
978955
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04 01 02
1 11 15
2 27(2) 25 22, 27
3 37, 39(2) 37 30, 39
4 45, 48 41, 45, 49 48, 49
5 55 54, 55, 56 52, 55(3), 59
6 65, 69 67
7 74, 79 72, 75
8 86 88 82(2), 83
9 92, 95, 96(2), 97 93, 94, 95 91, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 06/11/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
46
29
70
G.7
305
320
322
G.6
0494
0835
2043
3502
6592
3070
9171
0939
3344
G.5
1489
1281
6027
G.4
61157
20785
15606
48861
08778
05728
33750
82940
44379
58673
92682
32294
85350
78355
23567
05082
92310
03240
42444
74462
10845
G.3
42815
06063
06448
56841
79142
09615
G.2
33678
45810
26755
G.1
92952
59423
97401
ĐB
151258
749865
272918
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 06 02 01
1 15 10 10, 15, 18
2 28 20, 23, 29 22, 27
3 35 39
4 43, 46 40, 41, 48 40, 42, 44(2), 45
5 50, 52, 57, 58 50, 55 55
6 61, 63 65 62, 67
7 78(2) 70, 73, 79 70, 71
8 85, 89 81, 82 82
9 94 92, 94

Kết Quả XSMN Thứ 2 30/10/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
60
97
00
G.7
493
403
688
G.6
1447
7512
8074
9427
6307
9270
3270
8196
1243
G.5
4907
9678
6844
G.4
63663
57010
13110
57959
29566
23871
32816
59743
18021
46409
24234
07989
78809
17049
40077
67177
39428
59064
43234
55581
53604
G.3
29798
82395
96020
71723
99882
14303
G.2
76523
04452
23907
G.1
71036
61877
72692
ĐB
616404
110959
083753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 07 03, 07, 09(2) 00, 03, 04, 07
1 10(2), 12, 16
2 23 20, 21, 23, 27 28
3 36 34 34
4 47 43, 49 43, 44
5 59 52, 59 53
6 60, 63, 66 64
7 71, 74 70, 77, 78 70, 77(2)
8 89 81, 82, 88
9 93, 95, 98 97 92, 96

Xổ Số Miền Nam Thứ 2 23/10/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
55
29
87
G.7
134
432
975
G.6
1329
1012
9368
7027
4286
9642
0786
3333
6738
G.5
8812
6793
2091
G.4
21407
10866
75888
08388
85880
02035
98627
72862
09567
80214
58421
10295
50454
51824
99696
81861
85629
87264
04545
85172
44762
G.3
02762
35480
19848
05741
79295
90219
G.2
57116
80726
10048
G.1
72791
89728
51136
ĐB
890926
569478
800926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 07
1 12(2), 16 14 19
2 26, 27, 29 21, 24, 26, 27, 28, 29 26, 29
3 34, 35 32 33, 36, 38
4 41, 42, 48 45, 48
5 55 54
6 62, 66, 68 62, 67 61, 62, 64
7 78 72, 75
8 80(2), 88(2) 86 86, 87
9 91 93, 95 91, 95, 96

KQXSMN Thứ 2 16/10/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
52
53
59
G.7
885
957
057
G.6
3560
6514
8364
4674
1661
4878
4678
6740
7357
G.5
6033
4959
3127
G.4
26030
90682
63932
61364
12264
49229
92740
93854
01856
19796
50225
73634
55328
44936
48568
23120
37950
29198
81554
72386
74081
G.3
22557
52122
42505
35180
80580
72118
G.2
90883
77777
07667
G.1
77358
68124
53226
ĐB
266274
726635
760158
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05
1 14 18
2 22, 29 24, 25, 28 20, 26, 27
3 30, 32, 33 34, 35, 36
4 40 40
5 52, 57, 58 53, 54, 56, 57, 59 50, 54, 57(2), 58, 59
6 60, 64(3) 61 67, 68
7 74 74, 77, 78 78
8 82, 83, 85 80 80, 81, 86
9 96 98

KQSXMN Thứ Hai 09/10/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
34
94
96
G.7
953
012
179
G.6
9857
8381
3396
6812
6507
7264
9673
3489
0238
G.5
8979
2589
2995
G.4
09852
46270
24024
01207
38434
81471
69451
23428
06342
39152
45576
82798
94864
17616
56223
10758
08050
83329
55388
68335
30049
G.3
01214
61601
69474
29839
30654
80146
G.2
07898
56883
05840
G.1
61661
17356
65174
ĐB
576677
752824
788241
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 07 07
1 14 12(2), 16
2 24 24, 28 23, 29
3 34(2) 39 35, 38
4 42 40, 41, 46, 49
5 51, 52, 53, 57 52, 56 50, 54, 58
6 61 64(2)
7 70, 71, 77, 79 74, 76 73, 74, 79
8 81 83, 89 88, 89
9 96, 98 94, 98 95, 96

Kết Quả SXMN T2 02/10/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
91
92
13
G.7
133
676
202
G.6
3092
8060
5396
5919
7823
2891
4643
7998
8385
G.5
0703
9214
5474
G.4
29918
04397
51714
84525
14564
98934
92527
34439
15103
42196
80026
22552
92215
11322
46738
09011
25580
96523
08102
05052
25847
G.3
31947
54250
42862
14907
40242
54665
G.2
25430
06546
98887
G.1
16044
36946
75983
ĐB
765971
413613
163173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03 03, 07 02(2)
1 14, 18 13, 14, 15, 19 11, 13
2 25, 27 22, 23, 26 23
3 30, 33, 34 39 38
4 44, 47 46(2) 42, 43, 47
5 50 52 52
6 60, 64 62 65
7 71 76 73, 74
8 80, 83, 85, 87
9 91, 92, 96, 97 91, 92, 96 98

Kết Quả SXMN Thứ 2 25/09/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
49
15
64
G.7
489
788
524
G.6
3817
1999
4913
7168
9342
7903
6175
4316
2472
G.5
5642
2442
4675
G.4
18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
G.3
17892
59228
05691
20896
91810
80837
G.2
78968
30148
17808
G.1
21640
60481
65610
ĐB
587017
460871
278543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 04, 06 04, 05, 06, 07, 08
1 13, 14, 17(2) 15, 19 10(2), 16
2 28 29 24
3 30 37
4 40, 41, 42, 49 42(2), 48 42, 43, 46
5 54 56
6 68 68 64, 66
7 73 71 72, 75(2)
8 89 81, 85, 88
9 90, 92, 97, 98, 99 91, 96

XSMN Thứ 2, Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, SXMN Thu 2, XSKTMN Thu 2 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại XSKT, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - XSKTMN Thu 2 là gì?

- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, XSKTmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, XSKT thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số.Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần