Dự đoán XSKT miền bắc - Thống kê XSKT miền nam - Dự đoán XSKT miền Trung

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 15/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
98
41
35
G.7
494
833
148
G.6
1973
0520
6979
5414
6950
8819
3158
0387
3139
G.5
3468
5548
7848
G.4
58492
62416
15278
19922
21500
56497
47467
60543
96122
77367
02549
58653
84818
92788
19556
08176
76180
20030
72217
53465
66468
G.3
91018
28489
91127
49515
14948
24529
G.2
63050
26044
71133
G.1
24696
51884
45450
ĐB
903684
746822
806843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00
1 16, 18 14, 15, 18, 19 17
2 20, 22 22(2), 27 29
3 33 30, 33, 35, 39
4 41, 43, 44, 48, 49 43, 48(3)
5 50 50, 53 50, 56, 58
6 67, 68 67 65, 68
7 73, 78, 79 76
8 84, 89 84, 88 80, 87
9 92, 94, 96, 97, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 08/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
35
94
21
G.7
190
329
389
G.6
4191
4489
3914
3115
3225
0078
3869
5295
7772
G.5
2524
0037
5003
G.4
85601
28788
77598
53243
95456
80798
46147
66044
08285
24924
75626
01956
48827
49746
58555
99009
49396
06649
87007
45314
53297
G.3
61472
28640
54419
78499
38391
10114
G.2
06394
55890
05996
G.1
98034
25639
40772
ĐB
529215
516068
037856
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01 03, 07, 09
1 14, 15 15, 19 14(2)
2 24 24, 25, 26, 27, 29 21
3 34, 35 37, 39
4 40, 43, 47 44, 46 49
5 56 56 55, 56
6 68 69
7 72 78 72(2)
8 88, 89 85 89
9 90, 91, 94, 98(2) 90, 94, 99 91, 95, 96(2), 97

Kết Quả XSMN T2 01/04/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
56
69
74
G.7
465
500
584
G.6
5390
8939
0659
5717
4668
9388
2674
0286
3872
G.5
6691
3201
5728
G.4
15817
30224
13916
74123
55436
32360
11249
76169
04561
45656
62651
74384
19731
81026
81305
38088
52599
78546
21351
07029
06111
G.3
66871
47492
41043
41859
51811
60378
G.2
11314
83277
72392
G.1
65548
34258
31683
ĐB
013739
792804
324964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 04 05
1 14, 16, 17 17 11(2)
2 23, 24 26 28, 29
3 36, 39(2) 31
4 48, 49 43 46
5 56, 59 51, 56, 58, 59 51
6 60, 65 61, 68, 69(2) 64
7 71 77 72, 74(2), 78
8 84, 88 83, 84, 86, 88
9 90, 91, 92 92, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 25/03/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
67
92
82
G.7
530
836
178
G.6
2766
7226
3632
5327
3426
3156
5467
5517
5188
G.5
2857
9933
8635
G.4
58685
96598
48018
09207
18085
12799
43906
57383
61617
22684
77726
40793
71711
59808
00428
35422
99090
64918
60736
25190
28279
G.3
36656
30970
84681
47066
04763
48603
G.2
57284
34654
14039
G.1
83153
07015
79345
ĐB
252048
860915
411785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 07 08 03
1 18 11, 15(2), 17 17, 18
2 26 26(2), 27 22, 28
3 30, 32 33, 36 35, 36, 39
4 48 45
5 53, 56, 57 54, 56
6 66, 67 66 63, 67
7 70 78, 79
8 84, 85(2) 81, 83, 84 82, 85, 88
9 98, 99 92, 93 90(2)

Kết Quả XSMN Thứ 2 18/03/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
64
10
42
G.7
058
897
300
G.6
7743
9335
3266
9266
8610
8060
1108
4733
2692
G.5
1573
2432
4961
G.4
54579
77625
43743
48378
56553
76005
11163
05038
04378
91688
52674
73520
12883
59742
95175
49494
36942
88976
95473
61440
93237
G.3
15989
93908
45499
12144
51340
63768
G.2
44115
79146
43368
G.1
00315
70983
05026
ĐB
318059
644940
093658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 00, 08
1 15(2) 10(2)
2 25 20 26
3 35 32, 38 33, 37
4 43(2) 40, 42, 44, 46 40(2), 42(2)
5 53, 58, 59 58
6 63, 64, 66 60, 66 61, 68(2)
7 73, 78, 79 74, 78 73, 75, 76
8 89 83(2), 88
9 97, 99 92, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ 2 11/03/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
75
44
64
G.7
498
951
981
G.6
6740
7715
7290
4220
0777
8194
9125
5912
4093
G.5
8424
8640
3858
G.4
76577
59636
06686
08652
03645
50623
48867
17650
39731
96942
61302
56831
16021
74864
57884
13234
13765
76075
40039
53170
55092
G.3
80707
77351
84421
99921
46845
53966
G.2
27889
72594
11625
G.1
34272
94695
37528
ĐB
929658
290910
225934
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 07 02
1 15 10 12
2 23, 24 20, 21(3) 25(2), 28
3 36 31(2) 34(2), 39
4 40, 45 40, 42, 44 45
5 51, 52, 58 50, 51 58
6 67 64 64, 65, 66
7 72, 75, 77 77 70, 75
8 86, 89 81, 84
9 90, 98 94(2), 95 92, 93

KQXSMN Thứ 2 04/03/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
96
69
39
G.7
741
937
873
G.6
8485
9378
7276
5337
7021
5601
6586
7966
0697
G.5
8047
8097
9349
G.4
47070
13867
04393
15218
73764
59702
25493
99487
27542
81655
14489
33056
86612
83040
32686
50984
08614
87025
21783
68173
12071
G.3
48776
87878
65293
35227
11418
75372
G.2
50733
58030
30714
G.1
67291
10253
25925
ĐB
176172
726934
011071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02 01
1 18 12 14(2), 18
2 21, 27 25(2)
3 33 30, 34, 37(2) 39
4 41, 47 40, 42 49
5 53, 55, 56
6 64, 67 69 66
7 70, 72, 76(2), 78(2) 71(2), 72, 73(2)
8 85 87, 89 83, 84, 86(2)
9 91, 93(2), 96 93, 97 97

KQSXMN Thứ Hai 26/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
73
83
11
G.7
258
649
188
G.6
4512
1354
0977
4724
0987
0326
0770
0772
8599
G.5
8781
7632
2788
G.4
25497
60454
77191
59386
40847
89945
31806
86713
70023
98294
36597
92267
98679
43406
96708
49943
77445
54469
52606
61180
75441
G.3
00926
95089
06176
13490
80951
58667
G.2
12290
89129
87961
G.1
26661
59582
67658
ĐB
988909
111134
906186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 09 06 06, 08
1 12 13 11
2 26 23, 24, 26, 29
3 32, 34
4 45, 47 49 41, 43, 45
5 54(2), 58 51, 58
6 61 67 61, 67, 69
7 73, 77 76, 79 70, 72
8 81, 86, 89 82, 83, 87 80, 86, 88(2)
9 90, 91, 97 90, 94, 97 99

Kết Quả SXMN T2 19/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
99
92
43
G.7
075
495
207
G.6
9048
3459
1867
8208
0098
8123
7407
2905
8650
G.5
8167
5263
4675
G.4
88707
98442
29162
73894
38802
07434
83136
22544
67114
30752
44123
02419
98098
22650
77172
12411
29861
70105
74333
44086
28897
G.3
21121
57898
81168
12095
96611
75655
G.2
33324
87035
43853
G.1
15989
26974
72292
ĐB
172724
361025
627736
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 07 08 05(2), 07(2)
1 14, 19 11(2)
2 21, 24(2) 23(2), 25
3 34, 36 35 33, 36
4 42, 48 44 43
5 59 50, 52 50, 53, 55
6 62, 67(2) 63, 68 61
7 75 74 72, 75
8 89 86
9 94, 98, 99 92, 95(2), 98(2) 92, 97

Kết Quả SXMN Thứ 2 12/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
37
87
37
G.7
501
948
988
G.6
9590
5004
7980
2774
5946
7270
7346
8076
6625
G.5
3201
9642
8016
G.4
34719
31615
89293
91841
13568
93396
54828
74624
56214
36980
39341
40748
31672
72236
10257
89654
24639
61275
47629
67391
37612
G.3
43258
04131
14149
86922
01246
77730
G.2
63095
60486
63736
G.1
06495
00289
78832
ĐB
433361
659427
261568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01(2), 04
1 15, 19 14 12, 16
2 28 22, 24, 27 25, 29
3 31, 37 36 30, 32, 36, 37, 39
4 41 41, 42, 46, 48(2), 49 46(2)
5 58 54, 57
6 61, 68 68
7 70, 72, 74 75, 76
8 80 80, 86, 87, 89 88
9 90, 93, 95(2), 96 91

XSMN Thứ 2, Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, SXMN Thu 2, XSKTMN Thu 2 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại XSKT, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - XSKTMN Thu 2 là gì?

- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, XSKTmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, XSKT thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số.Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần