Thống kê tần số nhịp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
21/05/2024 Thứ 3 G00 5
16/05/2024 Thứ 5 G34 3
13/05/2024 Thứ 2 G41 2
11/05/2024 Thứ 7 G22, G73 5
06/05/2024 Thứ 2 G51 3
03/05/2024 Thứ 6 G22, G54 3
30/04/2024 Thứ 3 G35 5
25/04/2024 Thứ 5 G54 1

Hướng dẫn sử dụng