Thống kê tần số nhịp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
01/12/2023 Thứ 6 G43 4
27/11/2023 Thứ 2 G21, G62 5
22/11/2023 Thứ 4 G43 8
14/11/2023 Thứ 3 G00, G31 1

Hướng dẫn sử dụng