Dự đoán XSKT miền bắc - Thống kê XSKT miền nam - Dự đoán XSKT miền Trung

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần 17/07/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
51
15
04
G.7
044
904
961
G.6
8436
7114
5108
5764
4137
2039
9912
3216
9654
G.5
1914
8215
9221
G.4
23596
67867
95783
85420
67783
91737
95399
68632
52592
22455
73502
69831
74732
75205
34515
50843
21277
62823
66812
23095
98477
G.3
21715
63187
15142
81195
67488
99505
G.2
44887
45247
48839
G.1
17978
81282
65460
ĐB
153597
959895
416031
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 02, 04, 05 04, 05
1 14(2), 15 15(2) 12(2), 15, 16
2 20 21, 23
3 36, 37 31, 32(2), 37, 39 31, 39
4 44 42, 47 43
5 51 55 54
6 67 64 60, 61
7 78 77(2)
8 83(2), 87(2) 82 88
9 96, 97, 99 92, 95(2) 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Tuần Rồi 10/07/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
53
24
87
G.7
577
999
759
G.6
3742
8857
5763
3669
3630
1743
4582
3641
4523
G.5
1461
0277
0898
G.4
69462
78806
40799
26897
64067
52385
18019
21359
99804
77585
96171
34111
61073
21048
76343
50840
89214
92419
60422
83684
91228
G.3
56745
93148
63569
99790
90414
56987
G.2
07897
27495
23198
G.1
96763
92574
67977
ĐB
513322
188761
487210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04
1 19 11 10, 14(2), 19
2 22 24 22, 23, 28
3 30
4 42, 45, 48 43, 48 40, 41, 43
5 53, 57 59 59
6 61, 62, 63(2), 67 61, 69(2)
7 77 71, 73, 74, 77 77
8 85 85 82, 84, 87(2)
9 97(2), 99 90, 95, 99 98(2)

Kết Quả XSMN T4 03/07/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
42
96
37
G.7
779
843
232
G.6
5483
5530
5890
1380
7735
7327
0167
6937
5050
G.5
6509
9468
4459
G.4
87360
96062
69931
77537
57258
62464
84152
98024
88492
79092
29732
39044
96522
05275
51579
77033
05560
97480
13438
43401
85011
G.3
65991
78096
34628
57360
38558
47182
G.2
50012
60424
25184
G.1
82904
34415
58244
ĐB
408403
418150
790463
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 04, 09 01
1 12 15 11
2 22, 24(2), 27, 28
3 30, 31, 37 32, 35 32, 33, 37(2), 38
4 42 43, 44 44
5 52, 58 50 50, 58, 59
6 60, 62, 64 60, 68 60, 63, 67
7 79 75 79
8 83 80 80, 82, 84
9 90, 91, 96 92(2), 96

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 26/06/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
25
56
66
G.7
367
573
682
G.6
6135
7195
5626
4828
6487
1789
4489
9110
8688
G.5
8855
5838
1714
G.4
07434
71398
66661
16482
85348
95559
68850
67098
60691
55257
64631
73252
99701
46154
63426
54149
96351
33036
09793
59710
05972
G.3
31956
12549
07539
34552
91254
85022
G.2
73761
52025
84960
G.1
74664
09875
93771
ĐB
439496
597809
729950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 09
1 10(2), 14
2 25, 26 25, 28 22, 26
3 34, 35 31, 38, 39 36
4 48, 49 49
5 50, 55, 56, 59 52(2), 54, 56, 57 50, 51, 54
6 61(2), 64, 67 60, 66
7 73, 75 71, 72
8 82 87, 89 82, 88, 89
9 95, 96, 98 91, 98 93

Kết Quả XSMN Thứ 4 19/06/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
85
15
92
G.7
323
291
514
G.6
1885
9990
8274
6394
9868
6832
0186
4207
9089
G.5
8189
1205
4375
G.4
26108
08267
23635
68446
62069
65442
95851
81664
29148
61818
37866
79329
54158
06896
24767
33877
27790
68227
22041
38477
64770
G.3
03801
30398
63840
49729
47679
79791
G.2
39429
50095
82405
G.1
25434
04771
78732
ĐB
925862
897704
549422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 08 04, 05 05, 07
1 15, 18 14
2 23, 29 29(2) 22, 27
3 34, 35 32 32
4 42, 46 40, 48 41
5 51 58
6 62, 67, 69 64, 66, 68 67
7 74 71 70, 75, 77(2), 79
8 85(2), 89 86, 89
9 90, 98 91, 94, 95, 96 90, 91, 92

Xổ Số Miền Nam Thứ 4 12/06/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
68
15
28
G.7
228
742
128
G.6
8683
0771
7776
8522
3927
3344
2372
0445
2601
G.5
2992
5600
9039
G.4
71974
26549
79562
17601
67477
20463
70302
61540
14780
19555
67739
16173
13545
64848
23941
31689
53775
71899
05445
13496
23754
G.3
95704
44657
61273
92067
48447
43406
G.2
21096
26021
07297
G.1
65383
97086
68269
ĐB
369574
745560
292199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 04 00 01, 06
1 15
2 28 21, 22, 27 28(2)
3 39 39
4 49 40, 42, 44, 45, 48 41, 45(2), 47
5 57 55 54
6 62, 63, 68 60, 67 69
7 71, 74(2), 76, 77 73(2) 72, 75
8 83(2) 80, 86 89
9 92, 96 96, 97, 99(2)

KQXSMN Thứ 4 05/06/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
92
41
53
G.7
715
315
891
G.6
7865
7422
2840
5365
3471
8057
4896
8792
6640
G.5
1176
6469
1344
G.4
93490
51445
88779
77939
65061
70625
43545
83327
54758
81254
27268
49292
55874
64568
45444
84973
81606
77819
04396
87885
52139
G.3
82366
57977
30084
15687
59363
15241
G.2
06534
73856
22842
G.1
07141
75486
42259
ĐB
445102
786745
415774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06
1 15 15 19
2 22, 25 27
3 34, 39 39
4 40, 41, 45(2) 41, 45 40, 41, 42, 44(2)
5 54, 56, 57, 58 53, 59
6 61, 65, 66 65, 68(2), 69 63
7 76, 77, 79 71, 74 73, 74
8 84, 86, 87 85
9 90, 92 92 91, 92, 96(2)

KQSXMN Thứ Tư 29/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
83
90
99
G.7
120
502
417
G.6
4970
8282
2144
5822
8399
7765
1502
2994
9436
G.5
2654
8449
8247
G.4
30137
98011
14218
67980
09411
94350
63401
77543
45864
27895
90493
13853
28715
64320
56802
69606
73753
02719
26303
60102
55743
G.3
81439
50275
14796
50753
43205
20585
G.2
66822
28426
54037
G.1
54024
78540
68739
ĐB
570453
244368
854302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01 02 02(4), 03, 05, 06
1 11(2), 18 15 17, 19
2 20, 22, 24 20, 22, 26
3 37, 39 36, 37, 39
4 44 40, 43, 49 43, 47
5 50, 53, 54 53(2) 53
6 64, 65, 68
7 70, 75
8 80, 82, 83 85
9 90, 93, 95, 96, 99 94, 99

Kết Quả SXMN T4 22/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
87
15
75
G.7
485
125
167
G.6
8747
7914
8262
3454
3538
0865
0399
6400
0213
G.5
8708
1957
7191
G.4
34223
09028
36396
06217
58174
64798
38390
33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894
66298
17129
16434
89239
85708
98919
65081
G.3
62083
62916
12543
99532
57121
10501
G.2
50849
55777
10511
G.1
83031
12969
27653
ĐB
449809
968505
825835
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 09 05 00, 01, 08
1 14, 16, 17 15(2) 11, 13, 19
2 23, 28 25 21, 29
3 31 32, 38(2) 34, 35, 39
4 47, 49 43
5 51, 54, 57 53
6 62 65, 69 67
7 74 72, 77(2) 75
8 83, 85, 87 81 81
9 90, 96, 98 94 91, 98, 99

Kết Quả SXMN Thứ 4 15/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
78
81
72
G.7
118
482
357
G.6
2614
3598
7416
3143
8430
4852
1753
0495
8195
G.5
9637
6239
2049
G.4
65762
85019
00929
55053
94966
44430
49395
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
02984
06723
08026
09139
40970
28441
01610
G.3
35197
41093
86149
85156
38333
43037
G.2
15700
62207
18263
G.1
97565
77146
81864
ĐB
098850
611405
516741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 02, 03, 05, 07
1 14, 16, 18, 19 10
2 29 22 23, 26
3 30, 37 30, 36, 39 33, 37, 39
4 43, 46, 49 41(2), 49
5 50, 53 52, 56 53, 57
6 62, 65, 66 62 63, 64
7 78 70, 72
8 81, 82 84
9 93, 95, 97, 98 92, 94 95(2)

XSMN Thứ 4, Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, SXMN Thu 4, XSKTMN Thu 4 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu tu, xs mn t4 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại XSKT, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần - XSKTMN Thu 4 là gì?

- Xổ số miền nam thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 4 mở thưởng bởi đài Đồng Nai ký hiệu là Xổ Số Đồng Nai mã XSDN, đài Xổ số Sóc Trăng ký hiệu XSST, nhà đài Xổ số Cần Thơ ký hiệu XSCT

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ tư hàng tuần chính xác 100% tại ket qua so xo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 4 qua các từ khóa: xsmn thu 4 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 4, XSKTmn thu 4, xsmnthu4, xsmn t4, XSKT thu 4, xsthu4 ... Coi xổ số thứ tư hàng tuần tại xskt.app đã may mắn càng thêm đỏ hơn với những con số chính xác

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại xổ số miền nam.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần