Thống kê giải đặc biệt gan

Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 96 14/11/2023 18 ngày 379
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 98 01/12/2023 1 ngày 508
Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 01/12/2023
02 94 10/09/2023 83 ngày 609
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 89 20/09/2023 73 ngày 324
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 81 18/09/2023 75 ngày 484
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 93 19/10/2023 44 ngày 362
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 88 17/07/2023 138 ngày 924
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 78 14/12/2022 353 ngày 466
Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002
08 88 09/07/2023 146 ngày 439
Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003
09 93 20/08/2023 104 ngày 435
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 99 17/11/2023 15 ngày 438
Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002
11 90 04/09/2023 89 ngày 455
Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002
12 73 13/11/2023 19 ngày 540
Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006
13 77 28/11/2023 4 ngày 797
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020
14 90 22/09/2023 71 ngày 413
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 99 31/07/2023 124 ngày 340
Từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004
16 94 25/11/2023 7 ngày 515
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 101 19/05/2023 197 ngày 489
Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007
18 87 22/10/2023 41 ngày 603
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 83 16/08/2023 108 ngày 551
Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008
20 69 13/10/2023 50 ngày 645
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 83 10/10/2023 53 ngày 436
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 86 23/09/2023 70 ngày 484
Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005
23 83 06/08/2023 118 ngày 574
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 101 16/09/2023 77 ngày 358
Từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021
25 73 19/09/2023 74 ngày 546
Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003
26 75 30/11/2023 2 ngày 705
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 80 02/11/2023 30 ngày 487
Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004
28 65 13/08/2023 111 ngày 455
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 84 19/11/2023 13 ngày 386
Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002
30 85 19/08/2023 105 ngày 384
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 73 11/07/2023 144 ngày 589
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 97 12/09/2023 81 ngày 353
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 69 05/10/2023 58 ngày 552
Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002
34 95 23/08/2023 101 ngày 384
Từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021
35 73 17/02/2023 288 ngày 509
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 109 01/11/2023 31 ngày 455
Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006
37 80 30/09/2023 63 ngày 506
Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022
38 84 01/02/2023 304 ngày 476
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 104 04/10/2023 59 ngày 386
Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019
40 65 16/10/2023 47 ngày 472
Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006
41 86 29/11/2023 3 ngày 486
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 76 24/07/2023 131 ngày 604
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 86 25/08/2023 99 ngày 385
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 83 23/10/2023 40 ngày 554
Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006
45 89 09/10/2023 54 ngày 437
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 77 01/07/2023 154 ngày 655
Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005
47 85 07/10/2023 56 ngày 393
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 89 21/11/2023 11 ngày 468
Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001
49 92 07/11/2023 25 ngày 612
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 75 29/10/2023 34 ngày 402
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 70 30/08/2023 94 ngày 435
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 82 24/11/2023 8 ngày 684
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 87 14/05/2023 202 ngày 708
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 94 14/10/2023 49 ngày 458
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 93 27/04/2023 219 ngày 583
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 92 03/10/2023 60 ngày 464
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 92 27/11/2023 5 ngày 432
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 81 04/11/2023 28 ngày 527
Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004
59 89 15/11/2023 17 ngày 472
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 102 23/06/2023 162 ngày 399
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 78 03/11/2023 29 ngày 375
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 86 09/11/2023 23 ngày 790
Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005
63 79 02/06/2023 183 ngày 472
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 92 21/03/2023 256 ngày 423
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 105 17/09/2023 76 ngày 362
Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005
66 98 21/09/2023 72 ngày 445
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 86 31/10/2023 32 ngày 528
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 80 11/09/2023 82 ngày 821
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 71 16/11/2023 16 ngày 581
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 105 22/11/2023 10 ngày 544
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020
71 92 20/11/2023 12 ngày 511
Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003
72 74 07/08/2023 117 ngày 408
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 05/05/2020
73 93 26/11/2023 6 ngày 562
Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021
74 72 14/10/2022 414 ngày 498
Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022
75 81 12/11/2023 20 ngày 542
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 81 17/10/2023 46 ngày 433
Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001
77 81 04/08/2023 120 ngày 477
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 88 24/09/2023 69 ngày 555
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 84 25/09/2023 68 ngày 714
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 85 25/10/2023 38 ngày 867
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 95 05/06/2023 180 ngày 853
Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012
82 104 18/01/2023 318 ngày 351
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 83 04/07/2023 151 ngày 345
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 92 06/11/2023 26 ngày 717
Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021
85 87 02/12/2023 0 ngày 330
Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001
86 78 03/09/2023 90 ngày 494
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 81 18/08/2023 106 ngày 459
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 91 26/10/2023 37 ngày 456
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 84 01/10/2023 62 ngày 569
Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 17/03/2023
90 76 27/09/2022 431 ngày 514
Từ ngày 19/06/2001 đến ngày 15/11/2002
91 102 11/11/2023 21 ngày 416
Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003
92 81 20/03/2023 257 ngày 433
Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022
93 83 14/08/2023 110 ngày 861
Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003
94 89 03/07/2023 152 ngày 440
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 85 28/06/2023 157 ngày 483
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 91 10/05/2023 206 ngày 436
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 89 15/07/2023 140 ngày 602
Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 94 28/09/2023 65 ngày 497
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 88 23/11/2023 9 ngày 806
Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006

Thống kê giải đặc biệt gan là gì

Trong xã hội ngày càng phát triển và con người có xu hướng tìm đến những thú vui giải trí đa dạng, xổ số dường như đã trở thành một phần quen thuộc.

Xổ số là dạng đánh bạc phổ biến, được hợp pháp hóa tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Bộ Tài chính quản lý các công ty xổ số cấp tỉnh, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ, đúng quy trình.

Sở dĩ xổ số được ưa thích rộng rãi là bởi vì phần thưởng to lớn mà nó mang lại. Tuy vậy, xác suất trúng thưởng thường không cao, người chơi không nên phụ thuộc vào xổ số với tâm lý muốn “đổi đời”.

Thông thường, trước khi đánh xổ số, người ta sẽ tiến hành nghiên cứu các phương pháp dự đoán kết quả để tăng cao tỷ lệ trúng.

Trong đó, giải đặc biệt là giải được nhiều người chú ý nhất, bởi nó có giá trị cao nhất với xổ số kiến thiết. Miền Bắc, Trung, Nam đều có quy định giá trị thưởng riêng và người chơi luôn mong rằng mình có cơ hội nhận thưởng.

Thống kê giải đặc biệt gan cũng là một trong số những cách dự đoán độc đáo, được nhiều người áp dụng. Vậy thống kê giải đặc biệt gan là gì?

Nó là các bảng thống kê số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa về và điểm gan cực đại của tất cả bộ số giải đặc biệt.

Từ bảng này, bạn sẽ dễ dàng nhận biết bộ số nào thường xuất hiện và bộ số nào đã lâu chưa nổ giải. Nhờ đó, bạn có thể lựa chọn cặp số phù hợp để đặt cược vận may.

Như vậy, thay vì mua xổ số bừa bãi thì người chơi đã sở hữu chiến lược chỉn chu, đàng hoàng. Thế nhưng, cũng như nhiều phương pháp khác, thống kê giải đặc biệt gan không thể cho người chơi biết chính xác kết quả xổ số.

Mọi thứ chỉ nằm trong suy đoán và người chơi phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Do đó, hãy thoải mái và đừng đặt niềm tin quá lớn vào xổ số.

Ngày nay, bạn không còn cần thống kê theo lối truyền thống bởi vì các trang web chuyên về xổ số đều có chuyên mục này.

Tại sao bạn nên xem thống kê giải đặc biệt gan ở Xoso360

Nhận thấy nhu cầu của độc giả, Xoso360 đã xây dựng chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” và phát triển nó cho đến thời điểm hiện tại.

Xoso360 luôn đặt trải nghiệm của bạn đọc lên hàng ưu tiên, vì thế, chúng tôi đã nỗ lực chỉn chu về mặt hình thức lẫn nội dung.

Khi truy cập vào trang web và đặc biệt là chuyên mục này, bạn đọc sẽ thấy giao diện vô cùng thân thiện với người dùng. Bạn có thể xem thông tin bằng nhiều thiết bị điện tử, dù là máy tính hay điện thoại thì bạn đều không gặp trở ngại gì.

Về phần thông tin, thống kê giải đặc biệt gan không đem đến kết quả xổ số thực. Tuy nhiên, Xoso360 luôn chắc chắn rằng dữ liệu mà chúng tôi cập nhật là chính xác, uy tín.

Cụ thể, bảng kết quả thống kê bao gồm đầy đủ yếu tố: Bộ số, lần về, ngày về cuối, chưa về và gan cực đại. Ngoài ra, thanh công cụ đơn giản cũng là nhân tố quan trọng, kể cả người lớn tuổi hay người không chuyên về công nghệ thông tin vẫn có thể sử dụng.

Tại thanh công cụ, bạn chọn biên ngày, loại giải mà bạn muốn xem rồi bấm nút xem kết quả. Chỉ với vài thao tác gọn gàng, bạn đọc dễ dàng tra cứu dữ liệu, thông tin theo ý muốn một cách nhanh chóng.

Sau khi tra cứu, phân tích dữ liệu từ Xoso360, chúng tôi tin rằng độc giả có thể chọn cặp số may mắn thích hợp, mang tỷ lệ trúng thưởng cao.

Mặc dù vậy, Xoso360 cũng nhấn mạnh rằng bảng thống kê chỉ có tính tham khảo, gợi ý, bạn đọc nên cân nhắc kỹ càng trước khi tiến hành mua xổ số.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cũng như phát triển chuyên mục này. Cải thiện chất lượng là điều mà chúng tôi hướng tới để mang lại nhiều lợi ích cho người đọc.

Chúng tôi hy vọng rằng độc giả luôn luôn ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” nói riêng. Sự quan tâm của bạn là động lực để chúng tôi không ngừng tiến về phía trước.