Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/06/2024

Đầu 0 00 5 lần 01 10 lần 02 18 lần 03 8 lần 04 14 lần 05 19 lần 06 26 lần 07 5 lần 08 15 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 12 lần 11 17 lần 12 27 lần 13 14 lần 14 20 lần 15 28 lần 16 31 lần 17 16 lần 18 21 lần 19 18 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 26 lần 22 27 lần 23 15 lần 24 34 lần 25 31 lần 26 33 lần 27 12 lần 28 22 lần 29 25 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 11 lần 32 24 lần 33 13 lần 34 20 lần 35 21 lần 36 31 lần 37 10 lần 38 17 lần 39 22 lần
Đầu 4 40 7 lần 41 14 lần 42 23 lần 43 10 lần 44 16 lần 45 23 lần 46 27 lần 47 10 lần 48 15 lần 49 11 lần
Đầu 5 50 11 lần 51 20 lần 52 41 lần 53 21 lần 54 33 lần 55 40 lần 56 44 lần 57 24 lần 58 28 lần 59 21 lần
Đầu 6 60 8 lần 61 11 lần 62 13 lần 63 5 lần 64 15 lần 65 14 lần 66 16 lần 67 4 lần 68 13 lần 69 10 lần
Đầu 7 70 19 lần 71 27 lần 72 32 lần 73 20 lần 74 26 lần 75 42 lần 76 34 lần 77 22 lần 78 21 lần 79 22 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 19 lần 82 33 lần 83 19 lần 84 27 lần 85 32 lần 86 41 lần 87 13 lần 88 22 lần 89 21 lần
Đầu 9 90 22 lần 91 22 lần 92 42 lần 93 33 lần 94 34 lần 95 51 lần 96 51 lần 97 23 lần 98 36 lần 99 29 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/06/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 4, 12/06/2024
ĐB 86255
G.1 11249
G.2 87129 59903
G.3 95365 98371 70344
83998 20757 20659
G.4 2837 7870 1969 4974
G.5 1254 9846 0925
0356 8262 2283
G.6 675 532 661
G.7 54 64 15 84
Loto : 55, 49, 29, 03, 65, 71, 44, 98, 57, 59, 37, 70, 69, 74, 54, 46, 25, 56, 62, 83, 75, 32, 61, 54, 64, 15, 84
XSMB Thứ 3, 11/06/2024
ĐB 17409
G.1 34794
G.2 02491 77554
G.3 05150 77600 92021
42931 73344 40793
G.4 6405 9973 3742 9996
G.5 2522 7755 3264
2637 9215 7973
G.6 460 970 823
G.7 07 53 52 14
Loto : 09, 94, 91, 54, 50, 00, 21, 31, 44, 93, 05, 73, 42, 96, 22, 55, 64, 37, 15, 73, 60, 70, 23, 07, 53, 52, 14
XSMB Thứ 2, 10/06/2024
ĐB 44465
G.1 74590
G.2 42780 45659
G.3 29196 34304 14475
53724 61637 14983
G.4 2658 7187 9374 8323
G.5 6582 0009 4547
5429 5950 0984
G.6 646 461 869
G.7 33 06 76 92
Loto : 65, 90, 80, 59, 96, 04, 75, 24, 37, 83, 58, 87, 74, 23, 82, 09, 47, 29, 50, 84, 46, 61, 69, 33, 06, 76, 92
XSMB Chủ Nhật, 09/06/2024
ĐB 29226
G.1 12081
G.2 04978 89159
G.3 75765 08766 58006
28080 09244 62832
G.4 7153 6944 3278 3322
G.5 0120 9418 9965
9898 9701 1674
G.6 166 197 692
G.7 22 53 84 19
Loto : 26, 81, 78, 59, 65, 66, 06, 80, 44, 32, 53, 44, 78, 22, 20, 18, 65, 98, 01, 74, 66, 97, 92, 22, 53, 84, 19