Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 39 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/12/2023

Đầu 0 00 7 lần 01 10 lần 02 18 lần 03 9 lần 04 14 lần 05 19 lần 06 15 lần 07 18 lần 08 10 lần 09 9 lần
Đầu 1 10 22 lần 11 42 lần 12 70 lần 13 43 lần 14 56 lần 15 66 lần 16 32 lần 17 63 lần 18 30 lần 19 33 lần
Đầu 2 20 22 lần 21 32 lần 22 46 lần 23 25 lần 24 44 lần 25 64 lần 26 22 lần 27 50 lần 28 21 lần 29 18 lần
Đầu 3 30 25 lần 31 40 lần 32 48 lần 33 30 lần 34 45 lần 35 59 lần 36 27 lần 37 45 lần 38 23 lần 39 18 lần
Đầu 4 40 22 lần 41 22 lần 42 39 lần 43 26 lần 44 28 lần 45 32 lần 46 18 lần 47 31 lần 48 15 lần 49 11 lần
Đầu 5 50 31 lần 51 54 lần 52 56 lần 53 29 lần 54 52 lần 55 69 lần 56 29 lần 57 53 lần 58 28 lần 59 24 lần
Đầu 6 60 9 lần 61 21 lần 62 28 lần 63 14 lần 64 24 lần 65 29 lần 66 12 lần 67 30 lần 68 9 lần 69 13 lần
Đầu 7 70 17 lần 71 30 lần 72 34 lần 73 21 lần 74 28 lần 75 42 lần 76 12 lần 77 34 lần 78 18 lần 79 13 lần
Đầu 8 80 6 lần 81 19 lần 82 20 lần 83 15 lần 84 21 lần 85 25 lần 86 11 lần 87 18 lần 88 9 lần 89 9 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 8 lần 92 17 lần 93 9 lần 94 11 lần 95 16 lần 96 2 lần 97 15 lần 98 5 lần 99 6 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 02/12/2023
ĐB 87485
G.1 17336
G.2 51133 12554
G.3 07135 21522 53104
80826 94365 61619
G.4 1255 4461 1512 3977
G.5 7172 5165 4923
7678 2530 2804
G.6 427 937 452
G.7 85 25 07 17
Loto : 85, 36, 33, 54, 35, 22, 04, 26, 65, 19, 55, 61, 12, 77, 72, 65, 23, 78, 30, 04, 27, 37, 52, 85, 25, 07, 17
XSMB Thứ 6, 01/12/2023
ĐB 12301
G.1 78982
G.2 02630 94374
G.3 19187 84917 12364
34641 35984 38101
G.4 0620 6862 5300 7618
G.5 0918 6025 9110
3749 0894 8079
G.6 074 487 042
G.7 28 43 32 42
Loto : 01, 82, 30, 74, 87, 17, 64, 41, 84, 01, 20, 62, 00, 18, 18, 25, 10, 49, 94, 79, 74, 87, 42, 28, 43, 32, 42
XSMB Thứ 5, 30/11/2023
ĐB 07426
G.1 98379
G.2 36655 42158
G.3 20547 19426 60986
16887 53632 79116
G.4 8229 9619 1705 7002
G.5 2436 1281 6999
0144 7407 1184
G.6 391 898 713
G.7 73 07 13 43
Loto : 26, 79, 55, 58, 47, 26, 86, 87, 32, 16, 29, 19, 05, 02, 36, 81, 99, 44, 07, 84, 91, 98, 13, 73, 07, 13, 43
XSMB Thứ 4, 29/11/2023
ĐB 03141
G.1 42683
G.2 33410 77553
G.3 40459 27342 45945
67889 05550 03883
G.4 5665 3065 3233 2570
G.5 8938 3480 2573
5139 2488 1808
G.6 378 618 017
G.7 05 90 42 87
Loto : 41, 83, 10, 53, 59, 42, 45, 89, 50, 83, 65, 65, 33, 70, 38, 80, 73, 39, 88, 08, 78, 18, 17, 05, 90, 42, 87