Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 7 ngày 02 tháng 12 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
58(4 lần); 60(3 lần); 12(3 lần); 24(3 lần); 91(3 lần); 55(3 lần); 31(2 lần); 70(2 lần); 73(2 lần); 26(2 lần); 33(2 lần); 29(2 lần); 71(2 lần); 68(2 lần); 44(2 lần); 59(2 lần); 41(2 lần); 66(2 lần); 77(2 lần); 37(2 lần); 35(2 lần); 75(2 lần); 04(2 lần); 13(2 lần); 14(2 lần); 94(2 lần); 08(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
38(0 lần); 74(0 lần); 76(0 lần); 23(0 lần); 27(0 lần); 30(0 lần); 67(0 lần); 36(0 lần); 32(0 lần); 22(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng