Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 2 ngày 22 tháng 07 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
34(4 lần); 67(4 lần); 41(3 lần); 53(3 lần); 48(3 lần); 50(3 lần); 75(3 lần); 80(3 lần); 82(3 lần); 26(2 lần); 28(2 lần); 30(2 lần); 40(2 lần); 46(2 lần); 63(2 lần); 97(2 lần); 99(2 lần); 86(2 lần); 81(2 lần); 78(2 lần); 24(2 lần); 49(2 lần); 18(2 lần); 12(2 lần); 16(2 lần); 11(2 lần); 62(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
68(0 lần); 64(0 lần); 74(0 lần); 05(0 lần); 15(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); 36(0 lần); 83(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng