Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 2 ngày 15 tháng 04 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
13(4 lần); 42(4 lần); 59(3 lần); 63(3 lần); 23(3 lần); 47(3 lần); 79(3 lần); 38(3 lần); 61(3 lần); 02(3 lần); 90(3 lần); 99(2 lần); 32(2 lần); 29(2 lần); 97(2 lần); 25(2 lần); 93(2 lần); 22(2 lần); 60(2 lần); 92(2 lần); 54(2 lần); 83(2 lần); 49(2 lần); 15(2 lần); 05(2 lần); 08(2 lần); 12(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
65(0 lần); 41(0 lần); 74(0 lần); 75(0 lần); 36(0 lần); 72(0 lần); 71(0 lần); 68(0 lần); 69(0 lần); 34(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng