Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

11/05/2000 về 42926 sau đó 12/05/2000 về 45982
17/07/2000 về 52226 sau đó 18/07/2000 về 21302
19/11/2000 về 75226 sau đó 20/11/2000 về 96324
13/01/2001 về 94326 sau đó 14/01/2001 về 66512
20/07/2001 về 30126 sau đó 21/07/2001 về 84024
15/08/2001 về 02926 sau đó 16/08/2001 về 75752
02/03/2002 về 52726 sau đó 03/03/2002 về 41355
12/08/2002 về 01826 sau đó 13/08/2002 về 84114
17/04/2003 về 25226 sau đó 18/04/2003 về 93659
28/07/2003 về 32026 sau đó 29/07/2003 về 68207
18/12/2003 về 84726 sau đó 19/12/2003 về 84311
23/12/2003 về 57026 sau đó 24/12/2003 về 30585
26/12/2003 về 61426 sau đó 27/12/2003 về 26494
26/03/2004 về 02026 sau đó 27/03/2004 về 79357
17/07/2004 về 73726 sau đó 18/07/2004 về 59948
29/12/2004 về 23626 sau đó 30/12/2004 về 62776
08/08/2005 về 99926 sau đó 09/08/2005 về 00651
08/10/2005 về 45626 sau đó 09/10/2005 về 12393
13/10/2005 về 38426 sau đó 14/10/2005 về 78896
05/12/2005 về 75026 sau đó 06/12/2005 về 75343
16/02/2006 về 00426 sau đó 17/02/2006 về 18932
02/03/2006 về 26526 sau đó 03/03/2006 về 24024
25/06/2006 về 49126 sau đó 26/06/2006 về 97844
01/07/2006 về 80526 sau đó 02/07/2006 về 59455
05/09/2006 về 59626 sau đó 06/09/2006 về 14413
15/01/2007 về 83926 sau đó 16/01/2007 về 56308
19/01/2007 về 74826 sau đó 20/01/2007 về 35640
12/02/2007 về 10326 sau đó 13/02/2007 về 00681
27/06/2007 về 12426 sau đó 28/06/2007 về 83561
05/07/2007 về 83226 sau đó 06/07/2007 về 91345
22/09/2007 về 85726 sau đó 23/09/2007 về 54225
29/11/2007 về 80126 sau đó 30/11/2007 về 34722
01/12/2007 về 09926 sau đó 02/12/2007 về 60442
05/06/2008 về 23226 sau đó 06/06/2008 về 48469
02/07/2008 về 37726 sau đó 03/07/2008 về 61759
08/09/2008 về 17326 sau đó 09/09/2008 về 71052
28/12/2008 về 09926 sau đó 29/12/2008 về 98173
28/02/2009 về 41626 sau đó 01/03/2009 về 83834
04/01/2010 về 79226 sau đó 05/01/2010 về 65882
08/01/2010 về 85726 sau đó 09/01/2010 về 86595
01/02/2010 về 47426 sau đó 02/02/2010 về 38762
13/03/2010 về 71826 sau đó 14/03/2010 về 53494
04/10/2010 về 42326 sau đó 05/10/2010 về 17711
06/02/2011 về 15526 sau đó 07/02/2011 về 43758
13/02/2011 về 98026 sau đó 14/02/2011 về 78923
03/09/2011 về 62326 sau đó 04/09/2011 về 16584
30/01/2012 về 13526 sau đó 31/01/2012 về 91802
24/04/2012 về 63726 sau đó 25/04/2012 về 58547
11/07/2012 về 67926 sau đó 12/07/2012 về 16447
24/10/2012 về 25426 sau đó 25/10/2012 về 91649
05/01/2013 về 84326 sau đó 06/01/2013 về 62866
11/04/2013 về 27626 sau đó 12/04/2013 về 58046
29/06/2013 về 26526 sau đó 30/06/2013 về 20888
16/01/2014 về 90626 sau đó 17/01/2014 về 55839
20/07/2014 về 31926 sau đó 21/07/2014 về 27778
30/01/2015 về 71426 sau đó 31/01/2015 về 11084
22/05/2015 về 23026 sau đó 23/05/2015 về 41469
19/08/2016 về 98526 sau đó 20/08/2016 về 56320
30/10/2016 về 35526 sau đó 31/10/2016 về 45373
05/10/2018 về 04926 sau đó 06/10/2018 về 68515
09/02/2019 về 65826 sau đó 10/02/2019 về 83208
07/08/2019 về 28326 sau đó 08/08/2019 về 09562
24/12/2019 về 75726 sau đó 25/12/2019 về 15181
08/10/2020 về 09726 sau đó 09/10/2020 về 60541
27/11/2020 về 23126 sau đó 28/11/2020 về 10764
08/01/2021 về 00726 sau đó 09/01/2021 về 82064
11/03/2021 về 47526 sau đó 12/03/2021 về 85439
17/05/2021 về 67626 sau đó 18/05/2021 về 10448
29/07/2021 về 10326 sau đó 30/07/2021 về 94715
15/11/2021 về 77626 sau đó 16/11/2021 về 41405
28/01/2022 về 83926 sau đó 29/01/2022 về 11699
05/04/2023 về 96226 sau đó 06/04/2023 về 89911
09/04/2023 về 10026 sau đó 10/04/2023 về 06363
08/11/2023 về 98526 sau đó 09/11/2023 về 34562
30/11/2023 về 07426 sau đó 01/12/2023 về 12301
15/05/2024 về 06926 sau đó 16/05/2024 về 61034
09/06/2024 về 29226 sau đó 10/06/2024 về 44465

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 26 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
651342
011623
631113
991051
152482
392642
411812
082732
201692
842781
881461
661491
472022
231581
942951
822522
592421
221251
451611
401131
552441
243321
431961
931511
761571
851071
141121

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0729
1894
271315
3577
412136
59109
61148
7448
8877
9684

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 4(12 lần) - 6(11 lần) - 5(9 lần) - 8(8 lần) - 1(8 lần) - 2(7 lần) - 0(7 lần) - 9(6 lần) - 3(5 lần) - 7(4 lần)
Chạm đuôi : 4(13 lần) - 2(13 lần) - 5(10 lần) - 1(9 lần) - 9(8 lần) - 3(7 lần) - 8(7 lần) - 6(4 lần) - 7(4 lần) - 0(2 lần)
Tổng : 2(15 lần) - 0(9 lần) - 5(9 lần) - 6(8 lần) - 7(8 lần) - 3(7 lần) - 8(7 lần) - 4(6 lần) - 9(4 lần) - 1(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 26 vào Thứ 5

Ngày 01/12/2023 giải đặc biệt về 12301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 30/07/2021 giải đặc biệt về 94715 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 12/03/2021 giải đặc biệt về 85439 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 09/10/2020 giải đặc biệt về 60541 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 17/01/2014 giải đặc biệt về 55839 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 12/04/2013 giải đặc biệt về 58046 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 06/06/2008 giải đặc biệt về 48469 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 30/11/2007 giải đặc biệt về 34722 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 06/07/2007 giải đặc biệt về 91345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 03/03/2006 giải đặc biệt về 24024 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 17/02/2006 giải đặc biệt về 18932 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 14/10/2005 giải đặc biệt về 78896 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 19/12/2003 giải đặc biệt về 84311 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 18/04/2003 giải đặc biệt về 93659 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 12/05/2000 giải đặc biệt về 45982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 14/06 sau khi ra 26 vào ngày 13/06

Ngày 14/06/2000 giải đặc biệt về 17684 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 14/06/2001 giải đặc biệt về 64816 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 14/06/2002 giải đặc biệt về 57229 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 14/06/2003 giải đặc biệt về 73302 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 14/06/2004 giải đặc biệt về 97819 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 14/06/2005 giải đặc biệt về 07230 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 14/06/2006 giải đặc biệt về 14877 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 14/06/2007 giải đặc biệt về 22099 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 14/06/2008 giải đặc biệt về 40303 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 14/06/2009 giải đặc biệt về 73256 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 14/06/2010 giải đặc biệt về 38938 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 14/06/2011 giải đặc biệt về 91651 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 14/06/2012 giải đặc biệt về 93656 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 14/06/2013 giải đặc biệt về 76614 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 14/06/2014 giải đặc biệt về 97639 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 14/06/2015 giải đặc biệt về 25731 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 14/06/2016 giải đặc biệt về 25602 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 14/06/2017 giải đặc biệt về 40909 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 14/06/2018 giải đặc biệt về 54343 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 14/06/2019 giải đặc biệt về 39101 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 14/06/2020 giải đặc biệt về 36374 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 14/06/2021 giải đặc biệt về 18146 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 14/06/2022 giải đặc biệt về 52762 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 14/06/2023 giải đặc biệt về 57854 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.