Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 24/05/2024

Đầu 0 00 19 lần 01 3 lần 02 10 lần 03 1 lần 04 6 lần 05 3 lần 06 9 lần 07 4 lần 08 5 lần 09 6 lần
Đầu 1 10 24 lần 11 3 lần 12 8 lần 13 4 lần 14 4 lần 15 1 lần 16 8 lần 17 1 lần 18 4 lần 19 7 lần
Đầu 2 20 7 lần 22 4 lần 23 1 lần 24 3 lần 26 4 lần 27 2 lần 28 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 10 lần 32 3 lần 33 1 lần 34 2 lần 35 1 lần 36 3 lần 37 1 lần 38 1 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 10 lần 41 3 lần 42 3 lần 43 1 lần 44 2 lần 46 4 lần 47 2 lần 48 2 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 2 lần 52 2 lần 54 1 lần 56 1 lần 57 1 lần 58 1 lần
Đầu 6 60 6 lần 62 4 lần 63 1 lần 64 2 lần 65 1 lần 66 4 lần 67 1 lần 68 2 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 8 lần 76 1 lần 78 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 18 lần 81 4 lần 82 7 lần 83 3 lần 84 4 lần 85 1 lần 86 6 lần 87 1 lần 88 4 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 10 lần 91 3 lần 92 6 lần 93 2 lần 94 4 lần 95 1 lần 96 6 lần 97 2 lần 98 3 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 24/05/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 24/05/2024
ĐB 70098
G.1 97488
G.2 81877 42410
G.3 78164 41219 93046
13510 18781 03112
G.4 1380 5811 1579 9803
G.5 4821 3430 6260
1609 5871 9504
G.6 065 714 870
G.7 82 60 02 22
Đặc biệt :70098
XSMB Thứ 5, 23/05/2024
ĐB 13182
G.1 64473
G.2 58976 80232
G.3 65555 53210 45207
14837 11304 47605
G.4 1946 6656 2147 6690
G.5 2484 5860 7889
6268 2267 8394
G.6 272 701 862
G.7 51 87 41 60
Đặc biệt :13182
XSMB Thứ 4, 22/05/2024
ĐB 39397
G.1 45487
G.2 31476 00040
G.3 47830 45608 32162
70312 68143 75822
G.4 0668 1475 4436 5595
G.5 1774 6655 7678
7745 1426 4108
G.6 126 617 344
G.7 06 61 62 64
Đặc biệt :39397