Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 02/12/2023

Đầu 0 01 3 lần 02 5 lần 05 3 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 16 lần 12 28 lần 13 5 lần 14 5 lần 15 25 lần 16 5 lần 17 12 lần 18 4 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 17 lần 22 25 lần 23 7 lần 24 11 lần 25 24 lần 26 8 lần 27 15 lần 28 8 lần 29 6 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 9 lần 32 15 lần 35 14 lần 36 6 lần 37 2 lần 38 4 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 7 lần 42 9 lần 45 10 lần 46 5 lần 47 2 lần 48 2 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 12 lần 52 25 lần 53 6 lần 54 6 lần 55 22 lần 56 2 lần 57 8 lần 58 4 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 7 lần 62 11 lần 63 3 lần 64 1 lần 65 15 lần 66 3 lần 67 3 lần 68 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 4 lần 72 12 lần 73 1 lần 75 13 lần 76 4 lần 77 2 lần 78 3 lần
Đầu 8 81 5 lần 82 8 lần 83 2 lần 84 2 lần 85 7 lần 86 1 lần 87 1 lần
Đầu 9 91 2 lần 92 4 lần 95 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 02/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 02/12/2023
ĐB 87485
G.1 17336
G.2 51133 12554
G.3 07135 21522 53104
80826 94365 61619
G.4 1255 4461 1512 3977
G.5 7172 5165 4923
7678 2530 2804
G.6 427 937 452
G.7 85 25 07 17
Đặc biệt :87485
XSMB Thứ 6, 01/12/2023
ĐB 12301
G.1 78982
G.2 02630 94374
G.3 19187 84917 12364
34641 35984 38101
G.4 0620 6862 5300 7618
G.5 0918 6025 9110
3749 0894 8079
G.6 074 487 042
G.7 28 43 32 42
Đặc biệt :12301
XSMB Thứ 5, 30/11/2023
ĐB 07426
G.1 98379
G.2 36655 42158
G.3 20547 19426 60986
16887 53632 79116
G.4 8229 9619 1705 7002
G.5 2436 1281 6999
0144 7407 1184
G.6 391 898 713
G.7 73 07 13 43
Đặc biệt :07426